Danh bạ doanh nghiệp | Rao vặt | Tin tức Nghệ An | Site map  
   
THIẾT KẾ WEBSITE > THIẾT KẾ WEBSITE SỞ BAN NGÀNH
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Tin đăng ngày: 29/10/2018 - Xem: 2555
   
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3587.231
Email: khxhnvnghean@gmail.com
Website: http://khxhnvnghean.gov.vn

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

I.1. Chức năng:

1.Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về khoa học xã hội và nhân văn ở Nghệ An nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

2.Tổ chức tư vấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học xã hội và nhân văn; Tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của tỉnh.

I.2. Nhiệm vụ:

1.Nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh;

2.Tổ chức, tham gia điều tra cơ bản, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội dưới góc độ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
3.Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hoá, lịch sử của các dân tộc, địa phương trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của các dân tộc; nghiên cứu các chuyên đề KHXH&NV mang tính chất địa phương.

4. Tham gia thẩm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn và dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia xây dựng, quy hoạch chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh, từng vùng và địa phương trong tỉnh
6. Tổ chức tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân văn nhằm nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề KHXH&NV của tỉnh.

7. Hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

8. Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ thông tin, tư liệu, thư viện về KHXH&NV của tỉnh, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí.
9.Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí và chịu trách nhiệm về các nội dung khác thuộc thẩm quyền được giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

Cơ cấu tổ chức và bộ máy trung tâm:

Ban giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ sau

1. Ban giám đốc

Gồm Giám đốc và 01 - 02 phó giám đốc

2. Phòng Kinh tế học và Phát triển

 Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết định về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; Kiến nghị với lãnh đạo tỉnh các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội.

- Tổ chức điều tra cơ bản, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

- Tham gia thẩm định về mặt khoa học xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn và dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

-Nghiên cứu quy luật và xu hướng diễn biến, vận động của hệ thống kinh tế với tư cách là hệ thống xã hội.

-Nghiên cứu các khía cạnh xã hội của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới.

-Nghiên cứu về tác động xã hội của biến đổi kinh tế với sự biến đổi xã hội, đối với sự phân tầng xã hội, bất bình đẳng xã hội và công bằng giới.

3. Phòng Xã hội học và Phát triển

Nhiệm vụ:

-Tham gia xây dựng, quy hoạch chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển khoa học xã hội của tỉnh, từng vùng và địa phương trong tỉnh

-Tổ chức tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân văn nhằm nghiên cứu và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề KHXH&NV của tỉnh.
-Nghiên cứu những thay đổi trong cấu trúc xã hội và sự phân tầng xã hội ở Nghệ An trong quá trình CNH,HĐH

-Nghiên cứu sự biến đổi của gia đình ở Nghệ An do ảnh hưởng của CNH,HĐH và các mối quan hệ giới

-Nghiên cứu xã hội học trong đời sống kinh tế và nguồn nhân lực ở Nghệ An

4. Phòng Lịch sử -Văn hoá

 Nhiệm vụ:

- Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hoá, lịch sử của các dân tộc, địa phương trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của các dân tộc;

Nghiên cứu các chuyên đề KHXH mang tính chất địa phương.

-Nghiên cứu cơ bản các vấn đề thuộc địa phương như dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, lịch sử, văn học, văn hóa dân gian;

-Nghiên cứu các chuyên đề Lịch sử - Văn hoá mang tính chất địa phương

5. Thư viện KHXH&NV

 Nhiệm vụ:

-Xây dựng thư viện thông tin KHXH &NV (dưới 2 hình thức là thư viện truyền thống và thư viện điện tử).

-Cung cấp thông tin cho công tác nghiên cứu của Trung tâm và các cấp, các ngành về lĩnh vực KHXH&NV.

-Xuất bản ấn phẩm Thông tin KHXH& NV Nghệ An

6. Phòng Hành chính -Tổng hợp

 Nhiệm vụ

-Thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác hành chính, tổng hợp, tài vụ, văn phòng.
-Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu KHXH&NV tại địa phương.

-Xây dựng, tham mưu thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của trung tâm.

<< Thiết kế website Sở ban ngành >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THIẾT KẾ WEBSITE
VIDEO CLIPS
Video
Không khí noel ngập tràn giáo xứ Nghi Lộc - Diễn Châu
Cửa hàng đồng hồ thời trang Bình Minh Watch Store
Thiết bị bảo hộ lao động tại TP Vinh Nghệ An
Doanh nghiệp tư nhân Diệu Châu Nghệ An
Dịch vụ tang lễ tại TP Vinh Nghệ An
Công ty đấu giá tài sản Nghệ An
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung
Công ty CP Cung ứng Nhân lực Thành Vinh
Gia Hào Studio
Đánh bóng sàn bê tông tại TP Vinh Nghệ An
Kệ trang trí đẹp TP Vinh Nghệ An
Công ty TNHH Thiết bị bếp Hồng Đăng
Tọa đàm Kết nối và Tôn Vinh Doanh nhân Xứ Nghệ 2018
Quà tặng Doanh nghiệp Vinh Nghệ An
Công ty CP Truyền thông công nghệ TVC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Văn phòng - 0915.050.067

Mr. Cường - 0915.050.067
Hôm nay: 110 | Tất cả: 7,566,462
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
Công ty CP Truyền thông Công nghệ TVC 
Địa chỉ: Số 45 Ngô Gia Tự - TP Vinh - Nghệ An
Tel/ Fax: 0386.524.375 - Hotline: 0915.050.067
Email: truyenthongcongnghe@gmail.com - http://sarahitech.com
Giấy phép ĐKKD: 2901225066 cấp ngày 9/3/2010 tại Nghệ An - Giám đốc: Trần Viết Cường
Chat hỗ trợ
Chat ngay

0915.050.067